Chuẩn bị cho nội dung này, thay mặt cho các nhà tài trợ, Đại sứ quán Đan Mạch đã mời Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, làm tư vấn độc lập. Các nhà tài trợ cũng mời một số viện nghiên cứu của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam khảo sát độc lập.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 7-6, ông Võ cho biết cuộc khảo sát sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới. Theo ông, các nghiên cứu độc lập về thực trạng tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam sẽ được các nhà tài trợ quốc tế sử dụng để đánh giá trở lại với báo cáo của nước chủ nhà (do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng).

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vừa đề nghị năm tỉnh, thành dự kiến sẽ được khảo sát gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Tiền Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

N.NHÂN