Các cơ quan chức năng cần khen thưởng, động viên kịp thời những người phát hiện, tố cáo và đưa tin về những hành vi tham nhũng” - Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh trong buổi làm việc của đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ngày 9-9.

Thành ủy Hải Phòng đã báo cáo với đoàn kiểm tra về công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng của các cơ quan nội chính TP từ tháng 1-2011 đến 30-6-2013. Thành ủy Hải Phòng cũng đề ra năm giải pháp trọng tâm phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới gồm: Hoàn thiện các quy định, hình thức công khai minh bạch các hoạt động của ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng; nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng…

PL