Khi nào công bố kết quả bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị khóa XII?
(PLO)- Công tác nhân sự là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội Đảng XII khai mạc sáng nay, 21-1-2016.

Theo kế hoạch, vấn đề nhân sự tại Đại hội Đảng XII được đưa ra thảo luận từ ngày 23-1. Cụ thể, chiều 23-1, đại hội sẽ nghe báo cáo của BCH Trung ương khóa XI về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII, thảo luận và biểu quyết về số lượng BCH Trung ương khóa XII (Trung ương khóa XII dự kiến sẽ có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết - so với 175 và 25 khóa XI, tuy nhiên con số cụ thể sẽ tùy thuộc vào quyết định cũng như kết quả bầu cử tại ĐH).

Cả ngày Chủ nhật 24-1, đại hội làm việc tại đoàn, tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH Trung ương khóa XII...


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Dự kiến sáng thứ Ba ngày 26-1, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử BCH Trung ương khóa XII tại hội trường. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào BCH Trung ương khóa XII.

Theo quy trình, BCH Trung ương khóa XII sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả sẽ được công bố ngay với đại hội.

Dự kiến ngày 27-1, đại hội nghỉ để BCH Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Sáng 28-1, đại hội công bố kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội.
Trong sáng 28-1, sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội XII, Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XII đọc diễn văn bế mạc đại hội.

PV