KBNN đã từ chối thanh toán 290 tỷ đồng đối với các khoản chi không đúng chế độ, điều kiện chi.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2009 toàn ngành diễn ra hôm 10-12, ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết năm 2009, tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đất nước đã tác động mạnh mẽ đến kết quả thu chi ngân sách nhà nước và ngân quỹ KBNN. Ngay từ đầu năm, KBNN đã triển khai các biện pháp tích cực, ngoài việc triển khai đồng bộ các kênh đấu thầu và bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, nhưng do nguồn vốn khả dụng của các thành viên thị trường rất hạn chế nên nhiều phiên đấu thầu, bảo lãnh không thành công, đặc biệt trong quý III và IV-2009.

Trước khó khăn của việc huy động vốn qua kênh đấu thầu, bảo lãnh, KBNN đã trình Bộ Tài chính mở lại kênh bán lẻ qua hệ thống KBNN nhằm thu hút tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư cho nhu cầu chi của NSNN. Ước đến hết năm 2009, KBNN thực hiện huy động được 33.000 tỷ đồng, bằng 37,4% so với kế hoạch điều chỉnh, trong đó huy động cho NSNN được 27.000 tỷ đồng, cho đầu tư phát triển được 6.000 tỷ đồng, kết quả huy động qua kênh bán lẻ tại các KBNN tỉnh, thành phổ ước đạt 1.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

Đối với việc quản lý chương trình mục tiêu, dự kiến cả năm 2009, KBNN thực hiện giải ngân khoảng 4.449 tỷ đồng, bằng 76,8% kế hoạch đã phân khai; dự án 5 triệu ha rừng đã thanh toán khoảng 865 tỷ đồng, bằng 67,6% kế hoạch năm.

Trong lĩnh vực kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước thực hiện kế hoạch năm 2009, hệ thống KBNN giải ngân khoảng 161.358 tỷ đồng, bằng 89,9% so với kế hoạch vốn giao KBNN kiểm soát, thanh toán, trong đó vốn xây dựng cơ bản tập trung thuộc kế hoạch 2009 giải ngân được 114,900 tỷ đồng, bằng 89,7% kế hoạch vốn được giao; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân được 46.458 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn được giao. Qua công tác kiểm soát thanh toán, KBNN các cấp đã từ chối thanh toán các khoản chi không hợp pháp, hợp lệ, tiết kiệm cho NSNN gần 165 tỷ đồng.

Cũng từ đầu năm, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện, thu giữ và xử lý kịp thời khoảng trên 6.307 tờ tiền giả các loại.

Theo VA (website ĐCSVN)