Bất kỳ đảng viên vi phạm dù ở cương vị nào đều được cân nhắc xem xét xử lý một cách nghiêm minh” - TS Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhấn mạnh khi trao đổi với PV bên lề Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do TP.HCM tổ chức sáng 8-8.

Cũng theo ông Thu, Đảng ta luôn coi trọng yếu tố công khai dân chủ và xu hướng này ngày càng được chú trọng hơn, kể cả việc xử lý vi phạm của đảng viên cũng không giấu giếm. “Gần đây, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã được công khai đưa lên phương tiện thông tin đại chúng. Điều này có tác dụng rất lớn trong vấn đề thông tin cho dân biết được hoạt động của Đảng nói chung và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói riêng; đồng thời cũng góp phần nhắc nhở giáo dục những trường hợp vi phạm hoặc những trường hợp nào chưa vi phạm thì xem đó là bài học để giữ mình” - ông Thu nói.

M.CƯỜNG