TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng sắp tới việc thực hiện giảm nghèo sẽ ngày càng khó, chi phí cho giảm nghèo ngày càng tăng. Theo TS Thiên, trong thời gian tới, việc xóa nghèo không phải bằng cách tặng nhà, xe máy, tivi... mà phải tạo cho người dân phương thức thoát nghèo.

Đại diện UNDP, bà Võ Hoàng Nga cho rằng Việt Nam cần hướng tới một chương trình giảm nghèo toàn diện, giải quyết được những nhu cầu của người nghèo và trao quyền tự chủ, phân cấp giải ngân ngân sách cho các tỉnh.

BẢO PHƯỢNG