Theo Tổng Bí thư, ý kiến đề nghị nên quy định tổng bí thư kiêm chủ tịch nước đã được nêu ra trong nhiều nhiệm kỳ nay. Thực tế, một số nước như Trung Quốc, Lào cũng đã thực hiện. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc kiêm nhiệm này là việc nội bộ, không nên quy định cứng vào trong Hiến pháp. Hơn nữa, cũng phải đề phòng quyền lực quá tập trung vào một người. Nếu tốt là phúc cho dân tộc, nếu chẳng may tính toán không kỹ là cái họa cho dân tộc.

Về tham nhũng, Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định đó là quốc nạn. “Ra chính quyền cái gì cũng phải có bôi trơn, không việc không thành. Cái gì cũng tiền, đi học cũng tiền, xin việc cũng tiền. Mong nhân dân cũng phải đồng tình giám sát, dũng cảm đấu tranh” - Tổng Bí thư nói.

THÀNH VĂN