Ngày 12-12, Sở TN&MT TP Đà Nẵng, Chi cục Biển và hải đảo, UBND huyện đảo Hoàng Sa đã phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo về “Quy định quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển huyện Hoàng Sa” trước khi trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Chi cục Biển và hải đảo TP cho biết huyện đảo Hoàng Sa có diện tích 305 km2 (chiếm 23% diện tích TP) với địa giới bao gồm quần đảo Hoàng Sa và các đảo san hô nằm cách đất liền khoảng 170 hải lý. Các loại tài nguyên trước giờ được khai thác gồm: dầu khí, phân chim, tổ yến, san hô, hải sản…

Theo dự thảo, không gian áp dụng quy định này là toàn bộ vùng biển thuộc huyện Hoàng Sa. UBND TP sẽ tăng cường và đa dạng hóa các hình thức đầu tư, thu hút mọi nguồn lực trong nước và quốc tế. UBND TP cũng khuyến khích và có những hỗ trợ về kinh phí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, khai thác tài nguyên biển huyện Hoàng Sa để góp phần phát triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo. Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích mở tour du lịch, phát triển các dự án du lịch; khai thác và nuôi trồng thủy sản, mở rộng các tuyến giao thông, thăm dò khai thác khoáng sản, nghiên cứu khoa học… Tuy nhiên, khi tiến hành nghiên cứu, khai thác các đơn vị phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sự cho phép của TP. TP Đà Nẵng sẽ chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trên biển huyện Hoàng Sa.

LÊ PHI