Chủ tịch Quốc hội nói vai trò, trách nhiệm của chi bộ Đảng trong doanh nghiệp tư nhân là hướng đơn vị luôn thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chủ tịch Quốc hội khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh. Cương lĩnh chính trị sắp tới dự kiến có thay đổi nhưng cũng tiếp tục khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân phát triển.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến làm việc tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển). Dự kiến ngày 9-12, đoàn tiếp tục làm việc tại tỉnh Cà Mau.

T.VŨ