Theo VOV, ngày 13-8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nêu những công việc đã làm trong công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm trong bốn ngày; Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cá nhân trong 12 ngày. Qua kiểm điểm đã làm rõ hơn, sâu hơn ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế của tập thể và các cá nhân trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, như trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là vụ Vinashin, Vinalines; về thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI và công tác cán bộ; về một số dư luận bức xúc liên quan đến cá nhân, gia đình, vợ con…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là bước đầu vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức Đảng vào kiểm điểm của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư cho rằng đây là một việc làm mới, chưa từng có, là một kênh tham khảo quan trọng. Trong quá trình kiểm điểm, tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có phần giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp. Có những kiểm điểm được viết lại ba, bốn lần, thể hiện tinh thần nghiêm túc, tự giác của từng cá nhân.

Được biết sau hội nghị này, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình sẽ tiếp tục được triển khai ở các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

AX