(PL)- Chiều 20-4, UBND huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cho biết trong quá trình thanh tra việc triển khai xây dựng và sửa chữa nhiều công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn huyện.

Thanh tra đã phát hiện một số cán bộ lãnh đạo của huyện và xã đã có các sai phạm nghiêm trọng như quyết toán khống, kê khống khối lượng, xây dựng sai thiết kế… với tổng số tiền mà Thanh tra tỉnh yêu cầu phải thu hồi là trên 2,8 tỉ đồng.

Cụ thể như trong năm 2011, lãnh đạo UBND xã Trà Khê ba lần chỉ đạo cho bộ phận trực thuộc quyết toán khống công trình, rút ruột ngân sách trên 200 triệu đồng sử dụng vào mục đích khác.

Đại diện lãnh đạo huyện Tây Trà cho biết sau khi có kết luận của thanh tra, huyện Tây Trà đã thu hồi gần 2,22 tỉ đồng. Số tiền sai phạm còn lại chưa thu hồi thuộc hai đơn vị cấp huyện là Ban Quản lý Các dự án đầu tư và xây dựng 146,5 triệu đồng; Phòng NN&PTNT 296,6 triệu đồng và UBND xã Trà Thọ gần 113 triệu đồng.

Với sai phạm trên, huyện Tây Trà đã tiến hành kiểm điểm và kỷ luật 20 cán bộ, trong đó có chín chủ tịch UBND xã và 11 cán bộ, lãnh đạo phòng, ban cấp huyện vì những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thi công các công trình công ích trên địa bàn.

PHẠM MỊNH