Mức phạt quy định với mỗi hành vi nói trên là 1-2 triệu đồng. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình bị phạt ở mức tối đa là 2 triệu đồng. Hành vi kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính chung nhằm tạo sự phụ thuộc của người bị bạo hành vào mình bị phạt tới 2 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định nhân viên tư vấn, phóng viên các cơ quan truyền thông tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bạo lực gia đình không được sự đồng ý của nạn nhân sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng. Hành vi lợi dụng hoạt động PCBLGĐ để trục lợi sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực từ 27-1-2010.

Đ.MINH