Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Quân công hạng Nhất.

Dịp này Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 2 tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời kỳ cách mạng mới.

Trong đó, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh. Kiên quyết, kiên trì, khôn khéo trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...