Điếu văn khẳng định nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người đảng viên cộng sản kiên trung suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân.

'Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt bác Đỗ Mười...' - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn. Ảnh: VOV

"Đồng chí Đỗ Mười mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đối với gia quyến đồng chí Đỗ Mười, để lại niềm tiếc thương đối với bạn bè quốc tế.

Đồng chí Đỗ Mười tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2-2-1917 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Đông Mỹ, huyện Thanhh Trì, TP Hà Nội. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng từ khi 19 tuổi...

Tháng 6-1939, đồng chí được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm tù giam ở nhà tù Hà Đông, Hỏa Lò (Hà Nội). Dù bị kẻ thù tra tấn dã man nhưng đồng chí vẫn rất mực kiên trung với cách mạng, giữ vững khí tiết của người cộng sản, không chịu khuất phục, cùng các chiến sĩ trong tù bí mật tổ chức vượt ngục, bắt liên lạc với Đảng để tiếp tục hoạt động cách mạng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, đồng chí Đỗ Mười đã vào sinh ra tử và được giao nhiều trọng trách...

Sau khi đất nước hòa bình thống nhất, đồng chí Đỗ Mười được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách như thứ trưởng rồi bộ trưởng Bộ Nội thương, chủ nhiệm Ủy ban Vật giá nhà nước, bộ trưởng Bộ Xây dựng, chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản nhà nước, phó thủ tướng nhiều khóa, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) từ 1988 đến 1991, Thường trực Ban bí thư, đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII, IX.

Trong những năm đầy khó khăn của thập niên 1990, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề ra và chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, tạo được bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử của đất nước, đề xuất các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN và có các giải pháp chống giảm lạm phát hiệu quả. Đồng chí là người đề xướng chủ trương phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong bối cảnh đất nước bị bao vây, cấm vận, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực và trên thế giới, đưa Việt Nam tham gia ASEAN, chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Là chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí luôn bám sát, đôn đốc công việc, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là đường lối công nghiệp hóa đất nước, hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Từ tháng 6-1991 đến 12-1997, trên cương vị tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn nêu cao tinh thần kiên định, vững vàng, đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua nhiều thách thức, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Trọn cả cuộc đời, với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đỗ Mười đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Là cán bộ lão thành cách mạng, được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, tù đày và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng chí luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, ham học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao tri thức, tìm tòi sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc sảo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc.

Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, tiêu biểu của Đảng, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước. Đồng chí luôn quan tâm tới vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên nhấn mạnh phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng chí luôn căn dặn cán bộ phải gương mẫu, làm gương cho cấp dưới, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bản thân đồng chí không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí luôn thể hiện tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư, sống giản dị, khiêm tốn, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ cả nước yêu quý, học tập và noi theo.

Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái.

Với 102 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Đỗ Mười đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân. Đồng chí đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý của Việt Nam và quốc tế... 

Kính thưa đồng chí Đỗ Mười,

Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, noi gương đồng chí, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước, trong đó có đồng chí, đã lựa chọn...

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng tôi xin trân trọng gửi tới toàn bộ gia quyến đồng chí Đỗ Mười lời chia buồn sâu sắc nhất, trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt bác Đỗ Mười kính mến của chúng ta!".