(PL)- Chánh Văn phòng HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Triều ngày 4-7 cho biết kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa VIII sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11-7.

 

Đây là kỳ họp mà HĐND sẽ thông qua nghị quyết về công tác giám sát chương trình cải cách hành chính trên địa bàn TP từ năm 2011 tới nay.

Theo ông Triều, tại kỳ họp này các đại biểu cũng sẽ tiến hành thảo luận sau khi nghe các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội TP sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế-xã hội của UBND TP sáu tháng đầu năm; báo cáo về tình hình thu chi ngân sách TP sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm… Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo thêm về tình hình biển Đông.

Cũng tại kỳ họp này, UBND TP sẽ có tờ trình HĐND TP xem xét điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố…

         THU HƯƠNG