Huyện ủy Kiến Thụy đã ra quyết định kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phong các nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010 bằng hình thức cảnh cáo và 15 quyết định kỷ luật bằng các hình thức cách chức, khai trừ, khiển trách và cảnh cáo đối với các cán bộ xã.

Theo đó, có hai quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Văn Cư (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Phong từ năm 1999 đến 2004) và ông Đồng Xuân Nhạ (nguyên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã từ năm 1999 đến 2011); bốn quyết định khai trừ đối với ông Bùi Đức Dụng (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã), Đỗ Thế Nhạn (nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã), Vũ Văn Nhiệm (nguyên kế toán ngân sách xã) và Đoàn Quang Hưởng (nguyên công chức địa chính-xây dựng xã). Ngoài ra còn có chín quyết định kỷ luật khiển trách và cảnh cáo các cán bộ xã khác.

Phó Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy Bùi Đức Thảo cho hay Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phong đã không thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; buông lỏng công tác lãnh đạo, dẫn đến vi phạm của một số tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên diễn ra trong thời gian dài. Cụ thể, HĐND xã nhiệm kỳ 1999-2004 đã ban hành một số nghị quyết về việc cấp đất ở và thu, chi tiền cấp đất không đúng quy định; UBND xã giao 90 lô đất trái thẩm quyền và thu, chi không qua Kho bạc Nhà nước số tiền hơn 1 tỉ đồng từ việc giao đất; không thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục thu nghĩa vụ tài chính từ năm 1996 đến nay trong việc cho thuê và giao 1.137 m2 đất chợ Tân Phong cho 22 hộ sử dụng…

AT