(PL)- Nguồn tin Pháp Luật TP.HCM ngày 12-12 cho biết cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Kiên Giang vừa ban hành các quyết định kỷ luật về mặt đảng đối với Đảng ủy, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, kỷ luật khiển trách đối với tập thể Đảng ủy đài; kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo đối với sáu cán bộ, đảng viên của đài. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hà (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc đài) bị kỷ luật cảnh cáo, ông Nguyễn Thanh Cao (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc đài) và ông Lê Thành Phương (Phó Giám đốc đài) cùng bị kỷ luật khiển trách. Như vậy, có chín cán bộ đảng viên của Đài PT-TH Kiên Giang bị kỷ luật, trong số 13 người bị đề nghị kỷ luật. Những cán bộ còn lại chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo kết luận kiểm tra, việc quản lý tài chính, tài sản tại Đài PT-TH Kiên Giang dẫn đến sai phạm trên 4,4 tỉ đồng; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo nhưng sử dụng bằng cấp giả, cho cán bộ nghỉ việc không đúng trình tự, thủ tục… Riêng ông Hà và con nhận và mượn tiền của nhiều người nhiều lần và có dấu hiệu tham nhũng. Ông Hà còn sử dụng bằng bổ túc THPT không do tự học mà có…

VĨNH SƠN