(PL)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban tổ chức nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2008).

Vừa chỉ đạo tiến hành các hoạt động kỷ niệm phải gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đây là dịp giáo dục, quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng, lời dạy của Bác về thi đua yêu nước, tinh thần cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm ngày này phải thiết thực, hiệu quả, trọng thị và triệt để tiết kiệm.

Thủ tướng yêu cầu nhân dịp này phát động phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2008, quyết tâm thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

BC