Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận hỏi về mục tiêu giải ngân trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2009 vào sáng 19-12 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Thuận hỏi tiếp: Năm 2008 thừa 8.000 tỉ đồng vốn TPCP chuyển sang 2009, năm 2009 dự kiến chuyển tiếp 10.000 tỉ đồng sang 2010. Trong khi giải ngân chậm, có hiện tượng thừa vốn thì nhiều dự án lại đang đói vốn hoặc không được cấp vốn kịp thời. Lỗi của ai? Vốn chậm rõ ràng lỗi tại bộ, ngành, địa phương làm chậm. Đây là điều đáng buồn trong kỷ luật tài chính” - ông Thuận gay gắt.

Về 10.000 tỉ đồng dự kiến chuyển sang năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh lý giải: Tháng 8-2009, Quốc hội mới giao bổ sung 20.000 tỉ đồng vốn TPCP. Còn chỉ tiêu giải ngân năm 2009 ông thông báo là khả thi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên thay mặt cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo: Cho phép điều chuyển vốn giữa các dự án trong một bộ, một địa phương (nếu điều chuyển giữa các bộ, giữa các địa phương phải xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Cho phép điều chỉnh vốn do nguyên nhân khách quan như giá nhân công, vật liệu thay đổi để sớm hoàn thành dự án. Bố trí vốn cho dự án ở các địa phương có nguồn thu thấp...

Nội dung thảo luận về phân bổ TPCP đã khép lại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo báo cáo của Chính phủ về dự kiến phân bổ vốn TPCP năm 2010, với danh mục dự án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thì ước còn thiếu khoảng 280.000 tỉ đồng. Trong đó, các dự án giao thông thiếu khoảng 160.000 tỉ đồng, các dự án thủy lợi 70.000 tỉ đồng, các dự án y tế 30.000 tỉ đồng, các dự án giáo dục 20.000 tỉ đồng.

VĂN TIẾN