Tại hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) năm 1992 do MTTQ Việt Nam tổ chức (ngày 20-3), nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ các quy định về quyền dân chủ trực tiếp của dân được đề cập trong dự thảo.

“Càng dân chủ trực tiếp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Những quyền gì mà dân làm trực tiếp được thì phải ghi rõ trong HP chứ không phải cái gì cũng phải thông qua dân chủ đại diện. Việc gì dân không làm trực tiếp được, lúc đó mới thông qua gián tiếp, tức là thông qua dân chủ đại diện” - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân tộc Lù Văn Que nêu ý kiến.

Ông Lù Văn Que, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo ông Lù Văn Que, việc dự thảo quy định “Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” (Điều 30) là không phù hợp và là rào cản khiến người dân khó thực hiện được quyền dân chủ trực tiếp. Bởi khi đó, Nhà nước có quyền tổ chức hoặc không tổ chức trưng cầu ý dân. “Chúng ta phải sửa lại thành: “Nhân dân có quyền biểu quyết về những vấn đề hệ trọng quốc gia. Nhà nước phải tổ chức để nhân dân biểu quyết”. Đồng thời, HP sau khi được QH thông qua phải trưng cầu ý dân chứ không phải là QH tổ chức thì nhân dân mới được quyền biểu quyết (Điều 124)” - ông Lù Văn Que kiến nghị.

Đề cập về Điều 26 của dự thảo “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về pháp luật Lưu Văn Đạt nói thẳng: “Viết như thế là không được”. Theo ông Đạt, nếu có những hạn chế tự do ngôn luận, hội họp thì phải viết rõ trong HP chứ không phải là căn cứ vào văn bản pháp luật nào đó. Ông Đạt cũng đề nghị nên giao thực quyền cho Hội đồng Bảo hiến và hội đồng này sẽ do Chủ tịch nước đứng đầu. Có như thế thì Chủ tịch nước mới có thẩm quyền, có thực quyền giám sát lại hoạt động của các cơ quan nhà nước khác.

THÀNH VĂN