Theo ba quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được ký từ tháng 1-2013, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Nghệ An, thôi tham gia BCH Đảng bộ tỉnh. Ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, thôi tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Ông Phạm Anh Tuấn thôi giữ chức phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Từ ngày công bố các quyết định này, ông Khánh và ông Trạc chính thức làm nhiệm vụ phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Riêng ông Tuấn, do yêu cầu công việc, trong những ngày qua đã đảm đương chức vụ này giúp Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh một số công việc hành chính chuẩn bị cho việc hoạt động của ban.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa nhấn mạnh việc tái lập Ban Nội chính Trung ương là yêu cầu khách quan, khẳng định quyết tâm chính trị, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cân nhắc thấu đáo, kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra và sự mong mỏi của quần chúng nhân dân. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính rất lớn, đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo ban phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, ý chí quyết tâm cao.

NGHĨA NHÂN