Cụ thể, chủ tịch UBND quận, huyện phải có lịch tiếp dân, quy định số buổi trực tiếp dân trong tháng và số lần ủy quyền cho phó chủ tịch tiếp dân phù hợp với yêu cầu công việc. Mỗi tháng lãnh đạo UBND quận, huyện phải dành ít nhất hai ngày để tiếp dân. Chủ tịch UBND quận, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP, chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp tại địa phương.

Sắp tới, tổ đại biểu HĐND TP sẽ được mời dự các phiên họp hằng tháng của quận, huyện để nắm thông tin giám sát tốt hơn. Trong ảnh: Đại biểu HĐND TP Nguyễn Văn Bạch đang kiểm tra máy quét mã vạch tra cứu hồ sơ tại UBND quận 7. Ảnh: T.HẰNG

Đối với phường, chủ tịch UBND phải bố trí ít nhất một buổi để tiếp dân và lịch tiếp dân phải được công bố công khai. Đồng thời, UBND và các thành viên UBND phường có trách nhiệm giải quyết và trả lời bằng văn bản các kiến nghị của UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng cấp.

Về chế độ hội họp và thông tin báo cáo, UBND quận, huyện, phường sẽ triệu tập phiên họp mỗi tháng ít nhất một lần. Trong đó, phiên họp hằng tháng của UBND quận, huyện phải có sự tham dự của tổ đại biểu HĐND TP, chủ tịch UBMTTQ cùng cấp, đại diện Sở Nội vụ. Ngoài ra, chánh văn phòng UBND quận, huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của UBND quận, huyện, tình hình kinh tế-xã hội của địa phương cho tổ đại biểu HĐND TP, UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân cùng cấp, thường trực HĐND xã-thị trấn, cơ quan thông tin đại chúng để thông tin cho nhân dân biết. Còn phiên họp hằng tháng của UBND phường cũng phải mời chủ tịch UBMTTQ, người đứng đầu các đoàn thể nhân dân cùng cấp, trưởng khu phố, tổ trưởng tổ dân phố dự bàn về các vấn đề liên quan. Khi cần thiết, trưởng ban thanh tra nhân dân cũng được mời tham dự.

Hiện dự thảo đang được Thường trực HĐND TP, Thường trực UBND TP và Sở Tư pháp góp ý hoàn chỉnh để ban hành trong thời gian tới.

T.HẰNG - T.HIỂU