Mục tiêu đặt ra là đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2009, tạo đà phục hồi tăng trưởng kinh tế cao và vững chắc trong năm 2010.

Các tổng công ty phải bán ngoại tệ cho ngân hàng

Theo nghị quyết phiên họp, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện việc quản lý một cách kiên quyết, thống nhất, kịp thời và phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, lành mạnh của thị trường vàng, thị trường ngoại tệ; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trái pháp luật, làm mất ổn định và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước khi có nguồn thu ngoại tệ phải bán ngay cho các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại có trách nhiệm đáp ứng đủ ngoại tệ cho nhu cầu của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước.

Xử lý kịp thời hành vi câu kết thao túng thị trường chứng khoán

Đó là yêu cầu Chính phủ đặt ra đối với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan.

Theo đó, cần tăng cường thanh tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa, xử lý kịp thời theo pháp luật các hành vi giao dịch nội gián, câu kết thao túng thị trường, bảo đảm hoạt động lành mạnh, ổn định của thị trường chứng khoán.

Bộ Công an tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần bảo đảm an ninh của nền kinh tế, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng pháp luật các hành vi gây rối loạn thị trường và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính.

Thực hiện cơ chế mới hỗ trợ lãi suất từ 1-1-2010

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định phương thức hỗ trợ lãi suất năm 2010 đối với các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng và các khoản vay mua thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn để thực hiện từ 1-1-2010.

Bên cạnh đó, cũng trong năm 2010, nhiều chính sách mới, quan trọng sẽ có hiệu lực như Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân tự vệ...

Trong nghị quyết, Chính phủ cũng nêu rõ việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1-1-2010 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

YX