Trước thực trạng tiếp công dân còn hình thức, có nơi còn biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ không đúng mực đối với người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh..., Chính phủ đề xuất xây dựng Dự án Luật Tiếp công dân với những quy định cụ thể như bắt buộc bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch tỉnh mỗi tháng phải tiếp công dân ít nhất một lần. Dự thảo luật này đã được đưa ra thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH ngày 19-3.

Lập trụ sở tiếp dân ở ba cấp

Dự thảo đề xuất lập trụ sở tiếp công dân ở các cấp hành chính gồm: trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước; trụ sở tiếp công dân của tỉnh, TP trực thuộc trung ương và ở cấp huyện, thị xã. Đối với các bộ, ngành thì không nhất thiết thành lập trụ sở tiếp công dân mà căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có thể bố trí công chức thuộc thanh tra bộ làm công tác tiếp công dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, nếu thực hiện theo đề xuất trên thì trụ sở tiếp công dân sẽ là một đơn vị chức năng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ mà thủ trưởng các đơn vị trên có thể tổ chức bộ phận tiếp công dân hoặc bố trí công chức thuộc thanh tra bộ làm công tác tiếp công dân.

Riêng việc tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh sẽ do giám đốc sở bố trí công chức thuộc thanh tra sở làm công tác tiếp công dân. Việc tiếp công dân của xã, phường, thị trấn do chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp phụ trách, có công chức kiêm nhiệm đảm nhận.

Coi chừng tốn kém, lãng phí

Nêu quan điểm về quy định trên, Ủy ban Pháp luật cho rằng không thể coi trụ sở tiếp công dân là một cơ quan độc lập, có tư cách pháp nhân như dự thảo. Vì quy định đó vô hình trung sẽ tạo ra một cơ quan trung gian giữa người dân với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tương tự, quy định giao trách nhiệm tiếp công dân của bộ, của sở cho thanh tra bộ, thanh tra sở phụ trách sẽ là mâu thuẫn với trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, các sở trong việc tiếp công dân.

“Để tránh việc các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các trụ sở tiếp công dân nằm ngoài trụ sở làm việc của cơ quan một cách tràn lan, gây tốn kém, lãng phí, dự thảo luật cần quy định rõ các cơ quan nào thì có trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân riêng, các cơ quan nào thì tổ chức tiếp công dân ngay tại trụ sở cơ quan mình” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý nhấn mạnh.

Quan điểm của Ủy ban Pháp luật được nhiều đại biểu đồng tình. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Nguyễn Kim Khoa, không nên thành lập các cơ quan chuyên nghiệp tiếp công dân như trong dự thảo quy định. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cũng cho rằng việc thành lập các đơn vị tiếp công dân là không ổn. “Tôi tìm hiểu thì chưa thấy ở nước nào có luật tiếp công dân như chúng ta đang xây dựng. Cái họ quan tâm là làm sao giúp dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đúng nơi, đúng chỗ” - ông Hiện nói.

Cảnh giác cháy ở nhà máy điện hạt nhân

Cùng ngày, Thường vụ QH đã thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Dự thảo bổ sung quy định PCCC đối với nhà máy điện hạt nhân. Cụ thể, các nhà máy điện hạt nhân phải thành lập lực lượng PCCC chuyên trách được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và UBND cấp tỉnh nơi có nhà máy điện hạt nhân xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn và tổ chức thực tập theo quy định…

THÀNH VĂN