Từ ngày 1/1/2010, công dân hai nước Việt Nam và Campuchia sẽ được miễn thị thực qua biên giới hai nước. (Ảnh: minh họa/Internet)
 
Quy định trên nằm trong điều 2 đã được sửa đổi của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, ký ngày 4/11/2008 tại Hà Nội, có hiệu lực ngày 5/12/2008 ./.

Theo TTXVN