Luật Thuế tài nguyên quy định khung thuế suất và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên. Theo luật, dầu thô là tài nguyên có biên độ khung thuế suất rộng, 6%- 40%. Luật có hiệu lực từ 1-7-2010 và bảo lưu đối với dự án đầu tư hoặc hợp đồng dầu khí đã được ký kết trước ngày luật có hiệu lực.

Bên cạnh đó, luật quy định miễn thuế đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt; miễn thuế đối với hải sản tự nhiên...

ĐỨC MINH