Ngày 2-12, UBND TP.HCM đã lấy ý kiến các quận, huyện về nội dung dự thảo quyết định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Trong đó có rất nhiều nội dung có lợi cho người dân như đưa thêm diện được nhận hỗ trợ, tăng mức hỗ trợ khi di dời, bị thu hồi nhà, đất...

Cụ thể, mức hỗ trợ di chuyển cho các hộ bị giải phóng mặt bằng sẽ là 6 triệu đồng/hộ (di chuyển trong TP); 10 triệu đồng/hộ (nếu di chuyển đến tỉnh, thành khác). Nhà tạm, nhà cấp bốn là 4 triệu đồng/hộ. Mức hỗ trợ này tăng gấp đôi so với trước.

Với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (kể cả đất vườn, ao và đất nông nghiệp trong khu dân cư) sẽ được nhận tiền hỗ trợ ổn định đời sống. Nếu bị thu hồi 30%-70% diện tích, mức hỗ trợ ổn định đời sống là 300.000 đồng/nhân khẩu trong thời gian sáu tháng (nếu phải di chuyển chỗ ở, thời gian hỗ trợ có thể đến hai năm). Thời gian hỗ trợ sẽ tăng lên gấp đôi nếu người dân bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhà, đất thuộc diện nghèo còn được nhận trợ cấp khó khăn với mức 5 triệu đồng/hộ.

Đối với đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư: Trên đất có nhà ở riêng lẻ, ngoài việc được bồi thường theo mức giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 70% giá ở của thửa đất đó (theo bảng giá đất của UBND TP.HCM). Diện tích được hỗ trợ không quá năm lần hạn mức đất ở. Đất nông nghiệp xen cài không có nhà ở riêng lẻ thì mức hỗ trợ bằng 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất bị thu hồi theo quy định trong bảng giá đất.

Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường theo quy định thì được bố trí tái định cư trong các trường hợp sau: Bị thu hồi hết đất ở hoặc phần đất ở còn lại không đủ điều kiện để xây nhà, hoặc đất ở nằm trong hành lang an toàn và phải di chuyển chỗ ở và không có chỗ ở nào khác trong xã, phường, thị trấn.

Dự kiến sau khi ban soạn thảo điều chỉnh lại một số nội dung, giữa tháng 12-2009, UBND TP sẽ chính thức ban hành quyết định này.

ÁI PHƯƠNG