Thủ tướng chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2012-2017) và khẳng định Chính phủ hết sức ủng hộ việc đại hội thông qua Hiến chương với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”.

Chính phủ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam; tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng, Nhà nước luôn ủng hộ và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động tốt đẹp trong khuôn khổ pháp luật.

Thông báo một số kết quả chính của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII thành công tốt đẹp vừa qua, Hòa thượng Thích Chơn Thiện khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, sống vì đạo pháp, vì dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.

AX