Thủ tướng nhấn mạnh năm 2012 đi qua, thực sự là một năm rất nhiều khó khăn và thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, Chính phủ đã đoàn kết, nhất trí để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực, quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Trong đó nổi lên những kết quả lớn đạt được như cơ bản giữ được ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát được lạm phát; công nghiệp, nông nghiệp tăng trưởng tích cực; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo… Những kết quả này tạo điều kiện, tiền đề để phát triển tốt hơn trong năm 2013.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu trong thời gian qua của các vị nguyên là lãnh đạo Chính phủ, các thành viên Chính phủ các khóa; đặc biệt là những ý kiến đóng góp cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ, từng thành viên Chính phủ trong dịp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đồng thời mong muốn các vị tiếp tục có những đóng góp quý báu, tâm huyết cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

HL