Theo đó, Bộ sẽ thanh tra tập trung vào bốn nội dung: Thực hiện pháp luật về cán bộ, công chức và chính sách tiền lương; pháp luật về thi đua, khen thưởng; pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Riêng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định về pháp luật về cán bộ, công chức và chính sách tiền lương, sẽ được thực hiện tại ba bộ Thông tin và Truyền thông, Công Thương, NN&PTNT và năm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Cần Thơ, Khánh Hòa, TP Hà Nội và Cà Mau. Về phòng, chống tham nhũng, sẽ thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ cũng vừa ký báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp. Bộ Nội vụ nhìn nhận có một số việc Bộ chưa triển khai kịp thời hoặc thực hiện chưa tốt. Cụ thể là việc công bố, công khai TTHC và tiến hành rà soát quy định, TTHC.

Bộ Nội vụ đề xuất, kiến nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung của công tác kiểm soát TTHC tới các bộ, ngành, địa phương…

T.HẰNG - G.NGUYÊN