(PL)- Đây là chỉ tiêu trong dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến ngày 23-11 tại Hà Nội. Theo dự thảo, Việt Nam phấn đấu GDP bình quân năm năm 2011-2015 tăng 7%-8%/năm. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.100 USD, gấp 1,7 lần so với năm 2010.

Dự thảo cũng đưa ra chỉ tiêu quy mô dân số vào năm 2015 dưới 93 triệu người, tuổi thọ dân cư đạt 74 tuổi, giai đoạn 2011-2015 tạo việc làm cho 8 triệu lượt lao động, thu nhập thực tế của dân cư đến năm 2015 gấp 2-2,5 lần so với năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm...

Tại buổi góp ý, Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh hy vọng các chỉ tiêu này sẽ trở thành cẩm nang “gối đầu gường” của người dân và doanh nghiệp.

Đ.BÌNH