Qua các thời kỳ cách mạng, đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô, Cơ Tu, Pa Hy, Tà Ôi ở Thừa Thiên-Huế đã đoàn kết chiến đấu chống giặc ngoại xâm và chung sức xóa đói giảm nghèo.

Tại đại hội, 254 đại biểu đại diện cho gần 46.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm tìm ra hướng phát triển kinh tế bền vững, giúp bà con nâng cao đời sống, từng bước giảm nghèo.

Dịp này, năm cá nhân và ba tập thể đã được Thủ tướng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống kinh tế.

N.LINH