Theo đó, cơ cấu giải năm 2012 gồm năm loại giải với 13 giải chính thức (so với cơ cấu cũ chỉ có ba loại với tám giải) và giải phụ do Hội đồng giải xem xét hằng năm. Cụ thể, năm loại giải gồm giải báo in (ba giải), ảnh báo chí (hai giải), phát thanh (ba giải), truyền hình (ba giải) và báo điện tử (hai giải). Tiền thưởng mỗi giải năm nay sẽ cao hơn những năm trước.

Tác phẩm dự giải phải là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 1-1-2012 đến 31-12-2012 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi Hội Nhà báo tỉnh, thành phố chọn gửi 25 tác phẩm của 25 tác giả hoặc nhóm tác giả. Riêng các hội Nhà báo Hà Nội và TP.HCM chọn gửi 60 tác phẩm của 60 tác giả, nhóm tác giả. Nơi nhận tác phẩm: Ban Thư ký Tổng hợp Giải báo chí Quốc gia - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Thời hạn cuối nhận tác phẩm là 5-4.

PLH