Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở vùng biên giới
(PLO)- Chiều 22-12 tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã ký kết chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo” giai đoạn 2017-2022.

Tham dự lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội biên phòng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ và Bộ đội biên phòng cùng đông đảo các phóng viên đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở vùng biên giới - ảnh 1
Đại diện hai cơ quan ký cam kết phối hợp.

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; từng bước củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo; phát huy sức mạnh của toàn xã hội, để cải thiện mức hưởng thụ văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

Đồng thời, phối hợp trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc khu vực biên giới, tăng cường vai trò của trưởng thôn bản, người uy tín trong bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ; gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc này cũng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đồng bào khu vực biên giới về chủ quyền, lãnh thổ, chính sách xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù.

Theo chương trình ký kết, trong giai đoạn 2017-2022, hai bên sẽ triển khai một số nội dung như: Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa; tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến phục vụ đồng bào các dân tộc và các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Ngoài ra còn có nội dung Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của từng dân tộc khu vực biên giới là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Duy trì công tác luân chuyển sách báo cho các đồn biên phòng; phát triển hệ thống tủ sách, túi sách lưu động, tủ sách pháp luật, thư viện.

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng cho đồng bào các dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng khu vực biên giới, biển đảo nhằm nâng cao sức khỏe của nhân dân và đảm bảo thể lực theo tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sĩ phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu các môn thể thao giữa các đơn vị bộ đội biên phòng với nhân dân trên địa bàn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống văn hóa và sự kiện chính trị của đơn vị, địa phương nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về du lịch góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động du lịch nói chung và các hoạt động du lịch liên quan tới các địa bàn biên giới, hải đảo.

Đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến du lịch đường bộ vùng biên, qua các cửa khẩu và xây dựng các kế hoạch tổ chức các đoàn khảo sát du lịch tới các địa bàn vùng biên giới, hải đảo nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, góp phần thu hút khách cũng như nâng cao ý thức chủ quyền biên giới; Phối hợp, tạo điều kiện để du khách quốc tế đến Việt Nam qua các cửa khẩu.

VIẾT THỊNH