Theo đó, Sở Nội vụ TP được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện việc nâng lương, thẩm định và trình UBND TP xem xét, quyết định trước ngày 30-6-2013.

Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, trong thời gian chờ ban hành thông tư mới hướng dẫn bổ sung các chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, các bộ, ngành, TP trực thuộc trung ương phải nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong năm 2012 với tỉ lệ không quá 10% số người ở mỗi đơn vị. Nếu đến hết quý II-2013 các đơn vị không thực hiện hết chỉ tiêu này thì sẽ không được tính vào chỉ tiêu của năm 2013.

TRUNG THANH