(PL)- Ngày 30-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về hai luồng ý kiến khác nhau xung quanh việc lập cơ quan bảo vệ Hiến pháp (HP).

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc cho rằng nếu thực hiện theo phương án một (được Ủy ban dự thảo sửa đổi HP lựa chọn), tức là không lập cơ quan chuyên trách bảo vệ HP thì sẽ không giải quyết được những bất cập hạn chế vốn đã tồn tại lâu nay. Cụ thể, trong những năm qua có những trường hợp vi phạm HP nhưng chưa có trường hợp nào bị đưa ra xử lý.

Do đó, ông Lộc cho rằng lựa chọn phương án 2 - thành lập Hội đồng HP để có cơ chế phán quyết về những vi phạm HP trong hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp là hợp lý nhất. “Vì cơ chế bảo hiến với cơ quan chuyên trách là một thiết chế tương đối phổ biến trên thế giới. Điều này cũng thể hiện rằng HP là ý chí thực sự của nhân dân. Nếu có cơ quan chuyên trách thì khi có những vi phạm HP sẽ kịp thời kiểm tra và xử lý. Theo tôi nên điều chỉnh dự thảo sửa đổi HP năm 1992 sao cho thiết chế, chức năng bảo hiến được chấp nhận” - ông Lộc nói.

THÀNH VĂN