Trên thực tế tại TP.HCM, khi thừa phát lại cần xác minh điều kiện thi hành án (THA) dân sự theo yêu cầu thì ngân hàng từ chối cung cấp thông tin về tài khoản của người phải THA. Thừa phát lại yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm THA, cưỡng chế THA thì nhiều cơ quan từ chối thực hiện. Lý do là theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, văn phòng thừa phát lại không phải là cơ quan được quyền yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản, trích chuyển tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tín dụng.

Sở Tư pháp TP.HCM cho rằng việc từ chối yêu cầu hợp pháp của thừa phát lại về áp dụng biện pháp bảo đảm THA, cưỡng chế THA là không đúng quy định pháp luật về thừa phát lại và THA dân sự.

T.MẬN