Hội đồng đã đánh giá xuất sắc (92,53/100 điểm) cho phần “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (chống Pháp và chống Mỹ) và khá đối với phần Lịch sử chiến tranh chống Khmer đỏ xâm lược, bảo vệ Tổ quốc trên hướng Tây Nam (tháng 5-1975 đến 12-1978).

Ông Nguyễn Trọng Xuất, Tổng Thư ký bộ phận biên soạn công trình này, cho biết: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là lịch sử phong trào cách mạng của quần chúng, rộng hơn lịch sử Đảng, khác lịch sử quân sự, lịch sử chuyên ngành. Công trình này phản ánh trung thực những sự kiện lịch sử của kháng chiến Nam Bộ trong 30 năm chiến tranh cách mạng. Công trình đi sâu vào những nét đặc thù của vùng đất và con người Nam Bộ.

Theo ông Trần Chí Đáo, Ủy viên thường trực Hội đồng chỉ đạo biên soạn, đây là công trình đồ sộ, sâu sắc, có chất lượng khoa học cao. Trong đó bổ khuyết, bổ sung nhiều vấn đề, có những tư liệu chưa công bố. Đây cũng là lần đầu tiên Lịch sử chiến tranh chống Khmer đỏ xâm lược, bảo vệ Tổ quốc trên hướng Tây Nam được đưa vào chính sử. Công trình dày 4.300 trang (phần chính sử trên 1.300 trang và gần 3.000 trang phụ lục).

Hàng chục nhà cách mạng lão thành, nhà khoa học khắp nước dưới sự lãnh đạo của nhà nghiên cứu quá cố Trần Bạch Đằng và sự chỉ đạo của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã lao động miệt mài để hoàn thành bộ sử. Đã có hơn 13 người trong tập thể này ra đi vĩnh viễn. Dự kiến trong năm 2010 sẽ ra mắt bạn đọc.

MINH CƯỜNG