Nghiên cứu lý luận phải gắn với việc làm của Đảng
Theo VOV, sáng 31-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nhận định bước sang năm 2013 - năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội XI - nhiệm vụ của Hội đồng sẽ lớn hơn, nặng nề hơn, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới phức tạp, lý luận đang đứng trước rất nhiều cái mới đặt ra.

Do đó, Tổng Bí thư đề nghị việc nghiên cứu của Hội đồng Lý luận Trung ương phải gắn liền với Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp phục vụ cho công tác lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo Tổng Bí thư, đây là điểm mới trong hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Nhất trí với những nhiệm vụ mà Hội đồng Lý luận Trung ương đề ra trong năm 2013, Tổng Bí thư đề nghị chú trọng nghiên cứu kỹ càng và sâu sắc hơn nữa một vấn đề lớn. Đó là mối quan hệ giữa phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; chuẩn bị tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; trên tinh thần dân chủ, phát huy mọi khả năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học...

HL