Muốn phát huy dân chủ, vấn đề hết sức quan trọng là phải thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Và giám sát và phản biện xã hội là một giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phí Ngọc Tuyển, Cục phó Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), nhận định: Trong dự thảo văn kiện Đại hội XII, Đảng đã xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đe dọa tồn vong của chế độ thì nên có mục riêng nói về việc phòng, chống tham nhũng để thể hiện quyết tâm và thực tế trong những năm qua. Theo ông Tuyển, dân chủ hóa và phản biện xã hội sẽ góp phần tích cực chống tham nhũng, đưa đất nước đi lên.

Người dân chưa hài lòng với kết quả chống tham nhũng - ảnh 1
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân: “Kết quả chống tham nhũng chưa như mong đợi khiến dân chưa hài lòng”. Ảnh: CHÂN LUẬN

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói: Trong lịch sử phát triển loài người, dân chủ là xu hướng, là quy luật. Và mỗi quốc gia có sự phát huy dân chủ khác nhau. Hiện nay, với xu thế hội nhập toàn cầu thì phát triển dân chủ là điều tất yếu.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, việc phòng, chống tham nhũng đó là cuộc đấu tranh của cả hệ thống chính trị nhưng kết quả chưa như mong đợi khiến nhân dân chưa hài lòng. Ông Nhân cũng cho hay MTTQ Việt Nam đã và đang góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.