Từ ngày 26-9, thời điểm thuế chuyển nhượng bất động sản chính thức được áp dụng theo Thông tư 161, người dân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo một trong hai cách: 25% trên thu nhập chịu thuế hoặc 2% trên tổng giá trị giao dịch. Nhưng qua thực tế giao dịch, chuyển nhượng bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội... cho thấy với hai cách tính thuế nêu trên thì mức chênh lệch nộp thuế rất cao, có thể lên tới hàng chục lần. Trong khi đó, Thông tư 161 không quy định rõ người dân được quyền chọn một trong hai phương án nên cơ quan thuế rất lúng túng.

LÊ THANH