Ngày 1-12, Văn phòng Quốc hội và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động thí điểm tham vấn ý kiến nhân dân của các cơ quan dân cử trong hai năm 2008 và 2009.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Lương Phan Cừ, qua trực tiếp lấy ý kiến công chúng, những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp cho thấy: Người dân rất am tường những khiếm khuyết của chính sách pháp luật hiện hành. Chính họ cũng đưa ra những gợi ý xác đáng, những giải pháp hữu ích để pháp luật hoàn thiện, dễ đi vào cuộc sống. Thí điểm tại các địa phương còn cho thấy cả đại biểu dân cử lẫn người dân đều muốn có nhiều cơ hội trực tiếp tham gia góp ý với các cơ quan, người trực tiếp soạn thảo, thẩm tra, quyết định dự án, chính sách trước khi nó đến tay cơ quan quyết định cuối cùng.

Qua thí điểm, các cơ quan dân cử nhận biết còn có nhiều cách thức, công cụ hữu hiệu để tiếp nhận góp ý của người dân như tổ chức hội nghị chuyên gia, khảo sát thực tế, thảo luận với người trong cuộc, điều tra xã hội học, tổ chức đoàn giám sát, thẩm vấn qua Internet...

Giám đốc UNDP tại Việt Nam Setsuko Yamazaki nhấn mạnh: sự tham gia của người dân là yếu tố cơ bản để các chính sách, pháp luật ban hành có hệ thống và minh bạch hơn. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng thì cho rằng kết quả của hoạt động thí điểm sẽ là cơ sở cho việc hoàn thiện hành lang pháp lý để hoạt động tham vấn công chúng được áp dụng rộng rãi.

Tham vấn ý kiến công chúng cho hoạt động giám sát và ban hành chính sách nằm trong gói dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam” do UNDP tài trợ. Hội đồng nhân dân một số địa phương và Ủy ban Các vấn đề xã hội đã triển khai thí điểm.

LÊ KIÊN