(PL)- Thông tin từ UBND quận 1, kể từ ngày 16-7, UBND quận 1 triển khai thực hiện đánh giá lãnh đạo trong công tác tiếp dân qua máy chấm điểm (như đã từng triển khai mô hình máy chấm điểm cán bộ trước đây).

Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết người dân sẽ trực tiếp đánh giá từ chủ tịch đến các trưởng phòng, ban trong quá trình tiếp xúc và giải quyết các vấn đề của người dân. Người dân sẽ góp ý về thái độ, phong cách phục vụ nhân dân của lãnh đạo quận. Những góp ý này sẽ được tổng hợp, rút kinh nghiệm và điều chỉnh để phục vụ dân tốt hơn. Ông Kiên cũng thông tin thêm, hiện quận 1 đã nhân rộng và lắp đặt xong máy chấm điểm cán bộ trên địa bàn 10 phường và bắt đầu triển khai thực hiện.

VIỆT HOA