Đây là sự kiện hội đủ các yếu tố để gây nên một cơn sốt: Một nhà lãnh đạo nổi tiếng với phong cách quyết đoán và gây nhiều tiếng vang ở Đà Nẵng, một chiếc ghế rất nóng và một vấn đề nhức nhối bậc nhất của đất nước hiện nay là tham nhũng.

Vào lúc này, một người từng diễn thuyết một cách đầy nhiệt huyết và quyết liệt suốt 4 tiếng đồng hồ ở Đà Nẵng, người từng nói đến rát mặt các giám đốc sở ở các diễn đàn công khai, người từng chỉ trích đến mức nóng gáy các quan chức tham nhũng…, một lần nữa khi nói về chức trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Thanh cho rằng đây là nhiệm vụ quá nặng và có nhiều nỗi lo.

Thứ nhất là lo cho bộ máy của ban. Cái khó là trong đội ngũ cán bộ có người này, người nọ. Chẳng hạn như vụ Dương Chí Dũng, có người chủ trương bắt nhưng lại có kẻ cố tình bao che. “Địch mà ở trong ngay lòng thì đánh đấm gì nữa” - ông Thanh lo ngại. Thứ hai là sẽ đụng vào dây này nhợ kia nên khó mà xây dựng một khối đoàn kết vững mạnh.

“Làm gì cũng phải biết xấu hổ. Nếu không có văn hóa xấu hổ thì đất nước không bao giờ phát triển” - ông Thanh nói.

Lại những phát ngôn ấn tượng đúng phong cách Nguyễn Bá Thanh.

HOÀNG THƯ