Đây là một trong những kiến nghị mới của Bộ KH&ĐT để chuyên nghiệp hóa các Ban Quản lý sử dụng vốn ODA cấp tỉnh. Thông tin này được ông Hoàng Viết Khang, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại - Bộ KH&ĐT, cho biết tại Hội thảo Công tác quản lý dự án sáng 22-8.

Theo ông Khang, hiện trình độ và tiêu chuẩn chuyên môn của cán bộ quản lý dự án còn thiếu và chưa chuẩn hóa. Tuyển dụng cạnh tranh sẽ tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý dự án có trình độ, đảm bảo các ban quản lý dự án có đủ năng lực làm việc… Tuy nhiên, ông Khang cũng nêu một số trở ngại khi thực hiện tuyển dụng cạnh tranh. Đó là mức lương hiện nay chưa đủ cao để thu hút người có năng lực, một số địa phương khan hiếm người có năng lực dự tuyển…

T.HẰNG