Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, các thành viên Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp 1992 nghe thuyết trình, thảo luận cùng với các chuyên gia Nhật Bản về kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

Với kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương khá thành công, các chuyên gia đến từ Nhật Bản đã chia sẻ rất nhiều các nội dung bổ ích. Đó là nguyên tắc phân cấp, phân quyền; hoạt động hành chính của tổ chức tự quản địa phương; cách thức tổ chức và hoạt động của một cấp chính quyền địa phương và sự tham gia, hợp tác của người dân vào hoạt động này.

Trước đó, tại dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, nhiều ý kiến còn băn khoăn các quy định về chính quyền địa phương. Các đại biểu cho rằng các quy định về chính quyền địa phương trong dự thảo còn chung chung, giản đơn, chưa tạo lập được những nguyên tắc nền tảng làm cơ sở cho việc ban hành luật về chính quyền địa phương sau này.

HUY HÀ