Số tiền viện trợ này là để mua sắm 12 trang thiết bị cần thiết nhất cho BV Đa khoa huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) nhằm giúp bệnh viện phục vụ tốt hơn cho khoảng 150.000 người dân địa phương này khỏi phải chuyển viện lên tuyến trên. Đây là địa phương bị chia cắt bởi hệ thống kênh rạch chằng chịt, việc chuyển viện khó khăn, tốn nhiều thời gian.

Từ năm 1995, Tổng Lãnh sự quán Nhật tại TP.HCM bắt đầu thực hiện viện trợ theo chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương với tổng số tiền hơn 6 triệu USD.

V.TRẦN