Nhiều ban chỉ đạo quá!
(PLO)- Đại biểu Dương Văn Thống (Yên Bái) đề nghị phải tinh giản 20% biên chế chứ không phải dừng ở mức 10% như hiện nay.
 

Đại biểu Dương Văn Thống (Yên Bái) đã nói như vậy khi ông phát biểu về báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ tại Quốc hội sáng 3-11. Ông Thống cho nhận định bộ máy hành chính hiện nay rất đông người, trong đó không ít bộ phận không hợp lý.

“Đặc biệt, các ban chỉ đạo nhiều quá. Bản thân tôi là thành viên của ba Ban chỉ đạo. Tôi nghĩ không cần thiết, nếu có thẩm quyền tôi đề nghị bỏ bớt nhiều Ban chỉ đạo”, ông Thống nói. 

Nói thêm về ví dụ điển hình ở Yên Bái,  ông Thống nói: “Số người hưởng lương ngân sách năm 2016 là 17.200 người, với số tiền từ ngân sách là 1.100 tỉ đồng, trong tổng số chi thường xuyên là hơn 4.000 tì đồng. Đấy là chưa kể chi cho sự nghiệp, giáo dục cho các hệ thống các bộ máy đoàn thể, mặt trận”.

Nhiều ban chỉ đạo quá! - ảnh 1
Đại biểu Dương Văn Thống

Theo ông Thống, cùng với sự cồng kềnh của bộ máy thì số lượng đông, chất lượng yếu kém của cán bộ là một nguy cơ mà Đảng đã nhận ra. 

Ông Thống nhắc lại lời Hồ Chủ tịch: Cán bộ là cái gốc của công việc, nhưng ta đã buông lỏng giáo dục cán bộ về đạo đức, lối sống. 

“Tôi thấy cán bộ đứng đầu, lãnh đạo các cấp đi đến đâu chỉ đạo cũng chỉ nói về phát triển kinh tế, quan tâm quốc phòng, an ninh. Nói như thế là đúng, nhưng chưa đủ. Hầu như không thấy ai nói mấy nhiều về đạo đức, phong cách. Bốn chữ “cần, kiệm, liêm, chính” có chăng chỉ nói đến chữ “cần”. Còn ba chữ “kiệm, liêm, chính” chỉ thấy Tổng Bí thư và các đảng viên, học viện, nhà trường nói khi phải giảng bài”, ông Thống thẳng thắn. 

Ngoài việc đề cao công tác kiểm tra, thanh tra gắn với xử lý, kỷ luật nghiêm, ông đề nghị phải rà soát sửa đổi cả bộ máy theo hướng ít tổ chức, đầu mối hơn, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ kiên quyết hơn, cộng với thực thi đúng luật pháp, chính sách gắn với rèn nắn phong cách, lối sống trong sạch.

“Vì dân thì sẽ hạn chế được chủ nghĩa cá nhân và lòng tham, từ đó chắc chắn giảm được chi ngân sách vào bộ máy. Nguồn lực đất nước sẽ được sử dụng hiệu quả hơn. Tham nhũng, nhũng nhiễu sẽ giảm. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ sẽ được nâng lên”, ông Thống nói và đề nghị phải tinh giản 20% biên chế chứ không phải dừng ở mức 10% như hiện nay. 

CHÂN LUẬN