Ông Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ, cho rằng hiện nay có rất nhiều hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ công chức thiếu trách nhiệm giải trình. “Chẳng hạn, cán bộ công chức chỉ mới dừng lại việc kê khai tài sản, còn tài sản đó từ đâu mà có vẫn chưa được giải trình. Tại sao nhiều người từ ngày lên chức lại giàu nhanh như thế? Những trường hợp giàu nhanh phải giải trình tài sản đó là từ đâu ra” - ông Vinh nhấn mạnh.

Theo ông Vinh, mua sắm công cũng là lĩnh vực lẽ ra cần được giải trình chi tiết nhưng hiện chưa được các cơ quan nhà nước chú trọng. Nếu việc mua sắm công được minh bạch, giải trình tốt thì sẽ không có những vụ như Vinashin, Vinalines. Ông Vinh cho hay Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi vừa rồi đã quy định rõ việc minh bạch, giải trình của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức. Cụ thể, luật quy định phải công khai, minh bạch danh mục các dự án chỉ định thầu và giải trình rõ lý do chỉ định thầu, thông tin về nhà thầu được chỉ định; danh mục các dự án đấu thầu hạn chế. Hay như tình trạng chạy chức, chạy quyền gây bức xúc lâu nay cũng được phòng ngừa bằng quy định công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ kèm theo đó là trách nhiệm giải trình về các quyết định liên quan đến công tác nhân sự. Vấn đề minh bạch tài sản, thu nhập cũng được bổ sung thêm trách nhiệm giải trình nguồn gốc đối với các tài sản tăng thêm…

Đánh giá về đóng góp của các tổ chức xã hội thúc đẩy minh bạch, giải trình trong công tác phòng, chống tham nhũng, ông Vinh cho biết nhiều khảo sát, điều tra xã hội học cũng như nghiên cứu của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ có rất nhiều thông tin hữu ích. Tuy nhiên, những đóng góp này vẫn chưa được quy định chi tiết nào trong văn bản pháp luật thừa nhận nên các cơ quan chức năng chỉ mới dừng lại ở mức tiếp thu.

T.HẰNG