(PL)- Sáng 1-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc với Sư đoàn 312 (đóng tại Thái Nguyên).

 

Ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận sư đoàn đã phát huy truyền thống anh hùng, là cái nôi để đào tạo cán bộ, sĩ quan, đáp ứng niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân

Sư đoàn 312 thành lập ngày 27-12-1950, là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

PT